COPYRIGHT

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website en social media gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Charming Couture. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Charming Couture in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

 

Charming Couture werkt uitsluitend met eigen ontwikkelde ontwerpen, hierdoor bent u ervan verzekerd dat hetzelfde model nergens anders kan worden aangeboden. De meeste gebruikte teckelstoffen, patronen en illustraties zijn tevens een volledig eigen ontwerp waar het copyright op rust: namaak, aanpassing of vermenigvuldiging op welke wijze dan ook is niet toegestaan.

 

Charming Couture hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen ondernemen.